Tuân thủ chiến dịch chạy sms marketing

Ngoài sự cho phép, các chiến dịch SMS của bạn cần phải tuân thủ.

Có ba thực thể chi phối ngành công nghiệp điện thoại di động, đặc biệt SMS.

CTIA, FCC, và Hiệp hội Mobile Marketing.

FCC là chịu trách nhiệm cho các TCPA (Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng điện thoại).Tính đến 16 tháng 10 năm 2013 có những thay đổi mới cho TCPA mà bị ảnh hưởng tất cả các tổ chức sử dụng tin nhắn SMS.

Những thay đổi mới bao gồm:

  • “Mối quan hệ kinh doanh thành lập” yêu cầu thay thế “trước khi có sự đồng ý bằng văn bản” yêu cầu.
  • “Trước khi có sự đồng ý bằng văn bản” không thể là một điều kiện của bất kỳ mua hàng.
  • Cả hai yêu cầu cần phải được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước khi họ lựa chọn trong một chiến dịch tiếp thị tin nhắn văn bản.

Để giải thích cho “trước khi có sự đồng ý bằng văn bản”, bạn phải bao gồm ngôn ngữ tương tự như dưới đây:

“Khi tham gia, bạn bằng lòng nhận tin nhắn văn bản được gửi bởi một hệ thống quay số tự động.”

Để giải thích cho tình trạng mua thỏa thuận, bao gồm:

“Đồng ý với các điều khoản không phải là một điều kiện của việc mua hàng.”

Và để thực hiện theo các hãng không dây, bạn cần bao gồm:

  • STOP và Giúp đỡ, hướng dẫn
  • Tần số
  • Các điều khoản và điều kiện
  • Thực thể kinh doanh
  • Tiết lộ thêm phí vận chuyển

Bây giờ, điều quan trọng là phải đề cập đến rằng tôi không phải là một luật sư và bạn nên tham khảo ý kiến ​​các cố vấn pháp lý thích hợp khi quyết toán ngôn ngữ của bạn cho chương trình gửi tin nhắn SMS hàng loạt của riêng bạn nhưng chắc chắn rằng bạn tham gia vào một người nào đó với kinh nghiệm này.

Tuân thủ chiến dịch chạy sms marketing
4 (80%) 1 vote

Comments

comments

Trần Nguyên - 0914554231

"Nếu bạn chỉ làm những gì mình thích, bạn sẽ đánh mất cái nhìn tổng thể về những gì sẽ diễn ra tiếp theo" - Mark Zuckerberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *