email marketing vs sms marketing

ly-do-ket-hop-email-sms-marketing

Quảng cáo qua Email Marketing hay SMS Marketing ?

Email và SMS hoạt động cùng nhau để tạo ra trải nghiệm giao tiếp liền mạch cho khách hàng. Một số thông điệp nhất định sẽ là tốt nhất khi gửi qua email. Và nhiều thông điệp tiếp thị sẽ hiệu quả hơn khi được gửi bằng SMS. Quảng cáo qua Email Marketing hay SMS Marketing ?