đo lường hiệu quả marketing

3-buoc-do-luong-hieu-qua-chien-dich-marketing

3 bước đo lường hiệu quả chiến dịch marketing

Một lợi ích đáng kể của quảng cáo trên internet là khả năng nhận được nhiều thông tin để đánh giá hiệu suất một quảng cáo trong thời gian thực. Điều quan trọng của việc đo lường là lựa chọn các chỉ số phù hợp. 3 bước đo lường hiệu quả chiến dịch marketing