Phần mềm kiểm tra email tồn tại Top Email Verify

2 Comments

 1. Mình có làm theo video nhưng mà đến lúc lưu kết quả, mở file ra thì lại không có mail

  • Phần mềm Top xin chào Vân. Ở bước Lưu Kết Quả, có các tùy chọn:
   1. Lưu danh sách email đã kiểm tra tồn tại
   2. Lưu danh sách email không tồn tại
   3. Lưu danh sách email bất kể trạng thái.
   Phần mềm sẽ chỉ xuất dữ liệu cho các tùy chọn 1 và 3. Tùy chọn 2 không xuất được data bạn nhé.
   Cần hỗ trợ thêm về phần mềm Top Verify, vui lòng liên hệ bên mình.

Leave a Reply