Download phần mềm gửi tin nhắn TOP SMS Marketing

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Top SMS

Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt Top SMS Marketing tương thích với hệ điều hành Windows. Không sử dụng cho MAC IOS.

Vui lòng bấm vào Tài liệu hướng dẫn để xem chi tiết cách cài đặt và sử dụng các tính năng phần mềm gửi tin nhắn sms marketing.

Tham khảo chi tiết bảng giá các gói và cách thức đăng ký triển khai bản quyền phần mềm sms marketing.

Download phần mềm gửi mail hàng loạt TOP Email Marketing

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Top Email

Phần mềm gửi mail hàng loạt Top Email Marketing tương thích với hệ điều hành Windows. Không sử dụng cho MAC IOS.

Vui lòng bấm vào Tài liệu hướng dẫn để xem chi tiết cách cài đặt và sử dụng các tính năng phần mềm email marketing.

Tham khảo chi tiết bảng giá các gói và cách thức đăng ký triển khai bản quyền phần mềm gửi email hàng loat.

Leave a Reply