CSS trong HTML Email

Tính năng này đòi hỏi trình độ quản lý sử dụng hoặc cao hơn.

CSS sẽ làm việc trong email HTML nhưng nó có những hạn chế. Nói chung, CSS rất đơn giản luôn luôn là tốt nhất khi bạn mã cho email.

Dưới đây là khuyến nghị của chúng tôi về cách sử dụng CSS trong email HTML và một số thông tin để giúp bạn khắc phục sự cố các vấn đề liên quan đến CSS.

css

Tổng CSS Mẹo và khắc phục sự cố

Dưới đây là một vài gợi ý chung để giúp bạn có được kết quả tốt nhất khi bạn mã CSS- cho chiến dịch gửi email marketing hàng lọat. Hãy nhớ rằng trong khi CSS sẽ làm việc với email HTML, nó có một mức độ cao hơn không thể đoán được.

  • Giữ mã của bạn đơn giản.Mã hóa cho email HTML là khác nhau từ mã hóa cho một trang web. Các đơn giản mã, càng ít cho các lỗi.
  • Chỉ sử dụng CSS cho các yếu tố phong cách chung.Bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất nếu bạn sử dụng CSS cho các yếu tố chung chung như phông chữ, màu sắc.
  • Sử dụng CSS nội tuyếnVì các ứng dụng email dựa trên trình duyệt, chẳng hạn như Gmail, dải ra <head> và <body> theo mặc định, luôn luôn sử dụng inline CSS trên CSS nhúng.

 

CSS trong HTML Email
5 (100%) 1 vote

Comments

comments

Trần Nguyên - 0914554231

"Nếu bạn chỉ làm những gì mình thích, bạn sẽ đánh mất cái nhìn tổng thể về những gì sẽ diễn ra tiếp theo" - Mark Zuckerberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *