Công cụ Sms marketing

Sms marketing với công cụ

Linh hoạt : đó là tính tăng mỗi nhà kinh doanh cần đến. Nó thể hiện một người kinh doanh có kinh nghiệm, có đầu óc sáng tạo. Nhưng để hỗ trợ trong công việc, một phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt linh hoạt cho phép bạn kết nối với khách hàng hiện tại và thu hút những người mới trong nhiều cách khác nhau. Bạn có thể làm điều đó với một tin nhắn văn bản, tin nhắn gửi đi hàng loạt tới tất cả khách hàng.

  • Efficient-Reminder-Free-logoNhắc nhở: nhắc nhở khi khách hàng quên hẹn là một điều mất mát trong kinh doanh. Với một văn bản thông thường không phô trương để nhắc nhở khách hàng thì đó là điều quá tuyệt với
  • Phiếu giảm giá: Nghiên cứu cho thấy rằng người tiêu dùng thích các phiếu giảm giá điện thoại di động. Tin nhắn văn bản là một cách hiệu quả nhanh chóng để cung cấp phiếu giảm giá điện thoại di động cho khách hàng hiện tại và khách hàng mới như nhau. Một phiếu giảm giá điện thoại di động tốt sẽ bao gồm một số thông tin về chiết khấu, thời hạn chuộc (xây dựng cấp bách!), Và một mã số phiếu giảm giá. Nếu bạn muốn theo dõi chiến dịch của bạn chắc chắn phải sử dụng một mã số phiếu giảm giá mà bạn có thể nhập vào hệ thống của bạn.
  • MMS: Gửi hình ảnh, âm thanh, video và nhiều hơn nữa trong các văn bản của bạn. Bạn cũng có thể gửi đến 1600 ký tự như trái ngược với giới hạn 160 ký tự của tin nhắn SMS.
  • Tham gia: Khuyến khích mọi người nhắn tin cho từ khóa của bạn vào một mã ngắn để gia nhập danh sách tiếp thị của bạn.
  • Chiến thắng: Khách hàng nhắn tin cho từ khóa của bạn vào một mã ngắn để giành chiến thắng một cuộc thi. Chiến dịch này là một trong những cách nhanh nhất để xây dựng danh sách tiếp thị của bạn.
  • Bỏ phiếu: Chạy các cuộc thăm dò và những nỗ lực bỏ phiếu mà khách hàng có thể tham gia bằng cách gửi một tin nhắn văn bản.

Đây là một số công dụng phổ biến của SMS Marketing và là một nơi tốt để bắt đầu. Mỗi tin nhắn văn bản được giới hạn 160 ký tự, do đó, miễn là bạn có thể tưởng tượng nó và giải thích nó một thời gian ngắn bạn có thể làm điều đó với một tin nhắn văn bản.

Công cụ Sms marketing
5 (100%) 2 votes

Comments

comments

Trần Nguyên - 0914554231

"Nếu bạn chỉ làm những gì mình thích, bạn sẽ đánh mất cái nhìn tổng thể về những gì sẽ diễn ra tiếp theo" - Mark Zuckerberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *